برای سفارش آنلاین و مشاوره رایگان کلیک نمایید

قیمت چاپ استیکر ( وینیل )

نوع کالا و خدمات تعداد / متراژ قیمت
قیمت چاپ استیکر با کیفیت معمولی ( Out door ) از یک متر تا ۵۰ متر متری ۵۵/۰۰۰ تومان
قیمت چاپ استیکر با کیفیت معمولی ( Out door ) از ۵۰ متر تا ۱۰۰ متر متری ۵۴/۰۰۰ تومان
قیمت چاپ استیکر با کیفیت معمولی ( Out door ) متراژهای بالا توافقی
چاپ استیکر ( وینیل ) با دستگاه اکو سالونت از یک متر تا ۵۰ متر متری ۶۵/۰۰۰ تومان
چاپ استیکر ( وینیل ) با دستگاه اکو سالونت از ۵۰ متر تا ۱۰۰ متر متری ۶۴/۰۰۰ تومان
چاپ استیکر ( وینیل ) با دستگاه اکو سالونت متراژهای بالا توافقی
قیمت چاپ استیکر شیشه ای با دستگاه اکو سالونت از یک متر تا ۵۰ متر متری ۶۵/۰۰۰ تومان
قیمت چاپ استیکر شیشه ای با دستگاه اکو سالونت از ۵۰ متر تا ۱۰۰ متر متری ۶۴/۰۰۰ تومان
قیمت چاپ استیکر شیشه ای با دستگاه اکو سالونت متراژهای بالا توافقی

قیمت چاپ مش

نوع کالا و خدمات تعداد / متراژ قیمت
چاپ مش از یک متر تا ۵۰ متر متری ۸۰/۰۰۰ تومان
چاپ مش از ۵۰ متر تا ۱۰۰ متر متری ۷۹/۰۰۰ تومان
چاپ مش متراژهای بالا توافقی
چاپ مش بدون چسب از یک متر تا ۵۰ متر متری ۸۰/۰۰۰ تومان
چاپ مش بدون چسب از ۵۰ متر تا ۱۰۰ متر متری ۷۹/۰۰۰ تومان
چاپ مش بدون چسب متراژهای بالا توافقی

قیمت کاغذ دیواری

نوع کالا و خدمات تعداد / متراژ قیمت
چاپ کاغذ دیواری ترک از یک متر تا ۵۰ متر متری ۶۰/۰۰۰ تومان
چاپ کاغذ دیواری ترک از ۵۰ متر تا ۱۰۰ متر متری ۵۵/۰۰۰ تومان
چاپ کاغذ دیواری ترک متراژهای بالا توافقی
چاپ کاغذ دیواری ایرانی از یک متر تا ۵۰ متر متری ۵۵/۰۰۰ تومان
چاپ کاغذ دیواری ایرانی از ۵۰ متر تا ۱۰۰ متر متری ۵۰/۰۰۰ تومان
چاپ کاغذ دیواری ایرانی متراژهای بالا توافقی
چاپ کاغذ دیواری چینی از یک متر تا ۵۰ متر متری ۵۵/۰۰۰ تومان
چاپ کاغذ دیواری چینی از ۵۰ متر تا ۱۰۰ متر متری ۴۵/۰۰۰ تومان
چاپ کاغذ دیواری چینی متراژهای بالا توافقی

قیمت چاپ بنر

نوع کالا و خدمات تعداد / متراژ قیمت
چاپ بنر ۱۰ انس کره ای از یک متر تا ۵۰ متر متری ۳۵/۰۰۰ تومان
چاپ بنر ۱۰ انس کره ای از ۵۰ متر تا ۱۰۰ متر متری ۳۴/۰۰۰ تومان
چاپ بنر ۱۰ انس کره ای متراژهای بالا توافقی
چاپ بنر ۱۰ انس چینی از یک متر تا ۵۰ متر متری ۳۰/۰۰۰ تومان
چاپ بنر ۱۰ انس چینی از ۵۰ متر تا ۱۰۰ متر متری ۲۹/۰۰۰ تومان
چاپ بنر ۱۰ انس چینی متراژهای بالا توافقی

قیمت چاپ فلکسی

نوع کالا و خدمات تعداد / متراژ قیمت
چاپ فلکسی استار کره ای از یک متر تا ۲۰ متر متری ۸۸/۰۰۰ تومان
چاپ فلکسی استار کره ای از ۲۰ متر تا ۵۰ متر متری ۸۷/۰۰۰ تومان
چاپ فلکسی استار کره ای از ۵۰ متر تا ۱۰۰ متر متری ۸۶/۰۰۰ تومان
چاپ فلکسی استار کره ای تیراژهای بالا توافقی
چاپ فلکسی چینی از یک متر تا ۲۰ متر متری ۷۴/۰۰۰ تومان
چاپ فلکسی چینی از ۲۰ متر تا ۵۰ متر متری ۷۳/۰۰۰ تومان
چاپ فلکسی چینی از ۵۰ متر تا ۱۰۰ متر متری ۷۲/۰۰۰ تومان
چاپ فلکسی چینی تیراژهای بالا توافقی

قیمت چاپ کتد و لمینیت

نوع کالا و خدمات تعداد / متراژ قیمت
چاپ کتد و لمینیت براق از یک متر تا ۲۰ متر متری ۸۵/۰۰۰ تومان
چاپ کتد و لمینیت براق از ۲۰ متر تا ۵۰ متر متری ۸۴/۰۰۰ تومان
چاپ کتد و لمینیت براق از ۵۰ متر تا ۱۰۰ متر متری ۸۳/۰۰۰ تومان
چاپ کتد و لمینیت براق بالای ۱۰۰ متر توافقی
چاپ کتد و لمینیت مات از یک متر تا ۲۰ متر متری ۸۹/۰۰۰ تومان
چاپ کتد و لمینیت مات از ۲۰ متر تا ۵۰ متر متری ۸۸/۰۰۰ تومان
چاپ کتد و لمینیت مات از ۵۰ متر تا ۱۰۰ متر متری ۸۷/۰۰۰ تومان
چاپ کتد و لمینیت مات بالای ۱۰۰ متر توافقی

قیمت چاپ بک لایت

نوع کالا و خدمات تعداد / متراژ قیمت
چاپ بک لایت از یک متر تا ۲۰ متر متری ۷۹/۰۰۰ تومان
چاپ بک لایت از ۲۰ متر تا ۵۰ متر متری ۷۷/۰۰۰ تومان
چاپ بک لایت از ۵۰ متر تا ۱۰۰ متر متری ۷۵/۰۰۰ تومان
چاپ بک لایت بالای ۱۰۰ متر توافقی
تمام حقوق و مطالب منتشر شده در اینجا برای سایت سی بن محفوظ است و هر گونه کپی برداری از آن پیگرد قانونی دارد